עשה דוחה לא תעשה - במצות אכילת מצה

עשה דוחה לא תעשה - במצות אכילת מצה

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מראה מקורות לשיעור:
רמב"ם
פ"ו מהלכות חמץ ומצה ה"ז "אין אדם יוצא יד"ח במצה האסורה לו..." וכו'
עיין אור שמח שם

פסחים - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעד)

Shiur ID: 8680

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: