ברוכים הבאים!

בפרק "קניין תורה" מודגש, כי התורה נקנית בשמחה ובדיבוק חברים. בישיבה יש קשר חם בין הרמי"ם והתלמידים היוצר אווירה חיובית וחמימה, ומיקל על הכניסה לעולה של תורה. במסגרת הנ"ל מתקיימים בישיבה:

  •   "בית חם" - כל אברך פותח בפני כמה בחורים את דלתות ביתו, בו ימצאו אוזן קשבת לכל שאלה, בקשה או בעיה.
  •   "טיש" בבתי הרמי"ם בלילות השבת.
  •   לימוד משותף של בחורים ואברכים בסדר בוקר ובסדר מוסר.
  •   חברותא בוגר בסדר צהרים.