ברוכים הבאים!

הישיבה מרימה על נס את לימוד הגמרא בעיון. העיון הוא המפתח להצמחת תלמיד חכם בעל שיעור קומה אמיתי. רק מתוך הבנה מעמיקה של פשט הגמרא, דקדוק בדברי הראשונים, ולימוד חידושי האחרונים - ניתן להגיע לאהבת התורה.

סדר בוקר מוקדש ללימוד העיון, ובו לומדים הבחורים תוך הדרכה צמודה של הרמי"ם, ובעזרת מראי מקומות. תלמידי שנה א' זוכים אף ללימוד עם אברך, אשר מעניק להם מניסיונו, ומקל עליהם את הצלילה בים התלמוד.

בסוף סדר בוקר מתקיים מדי יום שיעור בעיון. בימי שלישי מתקיים שיעור כללי מפי ראשי הישיבה הרב גבריאל סרף או הרב אהרן פרידמן

במקביל, מתנסים תלמידי הישיבה באמירת "חבורות" ובכתיבתם, תוך חניכה אישית מהר"מ, ובהם מושם דגש על פיתוח החשיבה והיצירה של התלמיד.