ברוכים הבאים!

הישיבה רואה בשירות הצבאי מצוה וזכות. הגיוס לצבא נעשה לקראת סוף זמן חורף של שנה ב' (מרץ), למשך שבעה עשר חודשים.

הישיבה דואגת להכנת הבחורים לצבא, הן במישור ההלכתי – ע"י שיעוריו של הרב אפרים רובינשטיין שליט"א, הן מהבחינה המנטלית והן מהבחינה הרוחנית, ע"י שיעורים של ראשי הישיבה  וצוות הרמי"ם.

הקשר עם התלמידים ממשיך גם בזמן השירות הצבאי בחבילות, עלונים וכמובן בביקורים של הרמי"ם והחברים.

הישיבה הגבוהה

בישיבה ישנה מסגרת של "ישיבה גבוהה" המאפשרת להמשיך ולגדול בתורה לפני הגיוס. נוצר "דיבוק חברים" מיוחד בין כל בני הישיבה, אלו המתגייסים ואלו הנשארים בישיבה.