Eshkolot 190 Parshat Nizavim - Vayelech 5771

אשכולות 190 פרשת ניצבים וילך תשע"א

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן ב תשע"א

קוד השיעור: 4997

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות 190 פרשת ניצבים וילך תשע"א

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: