Eshkolot 212 Parshat Vaikra 5772

עלון אשכולות 212 לפרשת ויקרא תשע"ב

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן ב אדר תשע"ב

קוד השיעור: 5149

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: