Eshkolot 215 Parshat Behar 5772

עלון אשכולות פרשת בהר תשע"ב

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן ב תשע"ב

קוד השיעור: 5186

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: