Eshkolot 229 Parshat Nizavim 5772

עלון אשכולות 229 פרשת ניצבים תשעב

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן בכ"ז אלול תשע"ב

קוד השיעור: 5264

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: