Eshkolot 252 Parshat Acharei mot - Kdoshim 5773

עלון אשכולות 252 פרשות אחרי מות - קדושים תשע"ג

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן בט' אייר תשע"ג

קוד השיעור: 5396

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: