Eshkolot 264 Parshat Shoftim 5773

עלון אשכולות 264 פרשת שופטים תשע"ג

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן בב' אלול תשע"ג

קוד השיעור: 5527

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: