Eshkolot 291 Parshat Vaikra 5774

עלון אשכולות 291 לפרשת ויקרא תשע"ד

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן בה' אדר שני תשע"ד

קוד השיעור: 5689

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: