Eshkolot 292 Parshat Zav - Zachor 5774

עלון אשכולות 292 לפרשת צו - זכור תשע"ד

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן בי"ב אדר תשע"ד

קוד השיעור: 5690

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: