Eshkolot 293 Parshat Shmini 5774

עלון אשכולות 293 לפרשת שמיני תשע"ד

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן בי"ט אדר שני תשע"ד

קוד השיעור: 5691

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: