Eshkolot 311 Rosh h'shana & Parshat Haazinu 5775

עלון אשכולות 311 ראש השנה תשע"ה ופרשת האזינו

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן בכ"ט אלול תשע"ד

קוד השיעור: 5755

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: