Chayei Sarah: Kevurat Sharah

חיי שרה: הניסיון בקבורת שרה

הרב קלמן מאיר בר


שיעורים בפרשת השבוע
לפרשת חיי שרה: חז"ל רואים בקבורת שרה, ניסיון בו נתנסה אברהם אבינו. ויש להבין מהו הניסיון בזה? לכאורה פשוט שאדם יהיה מוכן לשלם עבור חלקת קבר, אם לא יתנו לו בחינם.

 

 

השיעור ניתן בי"ט חשון תשע"ה

קוד השיעור: 5834

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע