Shall I weep in the fifth month

האבכה בחודש החמישי

הרב משה סתיו


שיעור לעשרה בטבת
לאחר בניין בית המקדש השני, פנו בשאלה לנביא האם עדיין יש לצום בתשעה באב (זכריה, פרק ז'). הנביא בתגובה גוער בהם. מה פשר השיח הזה, ומה זה אומר לנו.

 

 

השיעור ניתן בז' טבת תשע"ה

קוד השיעור: 5992

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעור לעשרה בטבת

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע