With your blood, live

בדמייך חיי!

הרב בנימין בארי


דבר תורה קצר לפרשת וארא
במסגרת השתלמות מנהלים

 

 

השיעור ניתן בכ"ב טבת תשע"ה

קוד השיעור: 6058

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

דבר תורה קצר לפרשת וארא (זמן חורף תשע"ה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
צוריאל שושן
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע