Talmod Torah

ותלמוד תורה כנגד כולם

הרב מיכאל רוזנצוויג

אלו דברים שאין להם שיעור.... והגית בו יומם ולילה... אפילו קרא שחרית וערבית...
אם כן, מהו השיעור של מצוות תלמוד תורה?

 

 

השיעור ניתן בכ"ז טבת תשע"ה

קוד השיעור: 6094

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעור בנושא תלמוד תורה (זמן חורף תשע"ה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: