ישיבת כרם ביבנה

לדרכה של הישיבה

הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר

מרן רה"י, הרב ח"י גולדוויכט זצ"ל, היה מדבר פעמים רבות בסוגיית הלבושים - מהי מהות הלבושים ומה הם אוצרים בתוכם [מלבד הגוף הגשמי]. ראשית, דרש מבגדי אדם הראשון שעברו לנמרוד וממנו לעשו [בגדי עשו החמודות] וליעקב שהשתמש בהם על מנת לזכות בברכות, המשיך בחמישה לבושים שנתן יוסף לבנימין כדי לרמוז לו על חמשת הלבושים שבהם יצא מרדכי מלפני המלך, וכמובן עסק בקשר שבין בגדי עורו של אדם הראשון לבגדי שבת ["צריך אדם לכבד את השבת בכסותו" – תנחומא תולדות] ולבגדי כהונה.


במיוחד הולבשה הישיבה מחלצות בשיחותיו לקראת פורים - החג שבו נוהגים להחליף לבושים. אשר מגילתו לבושה מלבושים שונים. החל במשתה אחשוורוש שבו נדרשה ושתי לבוא בלא לבושיה, מרדכי שמסיר לבושיו ולובש שק ואפר, ואסתר ששולחת בגדים להלביש את מרדכי. אסתר לובשת מלכות בבואה אל המלך, והמן מציע להלביש בלבוש מלכות את מי שהמלך חפץ ביקרו. המן מתכוון ללבוש בגדים אלו בעצמו אולם לבסוף נדרש להלביש את מרדכי שיצא אחרי כן מלפני המלך גם בלבוש מלכות תכלת וחור ותכריך בוץ וארגמן.


לקצר את עניין הלבושים במקום שהאריך רה"י זצ"ל נאמר, שלשיטתו הלבוש הוא הכבוד הוא המבטא את העניין הפנימי והמהותי של האדם, וכך הגדיר: "התייחסות רוחנית מלאה פנימית ללבושו החיצוני של המעטה הגשמי הוא המתקרא בלשון התורה מלבושי כבוד" (אסופת מערכות - פורים, עמ' סו). על פי הגדרה בסיסית זו סבב ראש הישיבה זצ"ל והלך בין כל הלבושים שהזכרנו ובאר בהרחבה מהותו של כל לבוש לגופו.


גם רה"י זצ"ל עצמו היה לבוש מלבושי כבוד. לא רק לבושו בפראק - אצטלא דרבנן, שהיה זר לנו תלמידיו הצברים. כולו אמר כבוד חיצוני ופנימי, כעין "ותלבש אסתר מלכות". המשמעות הפנימית של הכבוד העולה מהלבושים היה, שהכל תורה! רק תורה! מתחיל ונגמר בתורה! שכל הדברים האחרים שישנם [אם בכלל] - הם לבושים שונים, וכולם נובעים ויוצאים מהתורה. לנו התלמידים לא היה ברור אם אצלו ה'הסדר' היה 'לכתחילה' או 'בדיעבד'. את המכון להכשרת מורים לא קבל רה"י זצ"ל בזרועות פתוחות. לשאלותינו היה משיב: אם הפְּנים כולו תורה - אח"כ אפשר ליישם את התוכן הפנימי בצורות שונות ובלבושים שונים.


ישיבת כרם ביבנה הוציאה מתוכה מאות בוגרים שתורתם – מקצועם: ראשי ישיבות, ר"מים, דיינים וכיוצ"ב, שזו המטרה הראשית של הישיבה לגדל ת"ח גדולים שתורתם אומנותם. אבל למרות שראש הישיבה זצ"ל דבר רק על תורה, הוציאה כרם ביבנה אלפי בוגרים שעיסוקים במקצועות חופשיים: רופאים, מהנדסים, אנשי הייטק, אנשי מסחר וכלכלה. ראש הישיבה לא ראה באלה כישלון לדרכו החינוכית. דיבורים רק על תורה יוציאו רופאים בני תורה, מהנדסים שנשארו קשורים ללימוד. הרב חנן פורת ז"ל, מבוגרי הישיבה [שזכיתי לשמוע ממנו שיעורים בפ"ש בהיותנו תלמידיו בישיבה] אמר פעם, שכל הפעילות הציבורית בגוש אמונים, היותו חבר כנסת ופעיל בוועדותיה, נראו לגמרי אחרת בגין השנים שלמד בכרם ביבנה ושמע מראש הישיבה "רק תורה, רק תורה", ושהשאיפה היא רק להיות גדול בתורה.


לשבחו של מרן ראש הישיבה הרב גרינברג שליט"א יש לומר, שבהנהגתו אמנם הלבוש של כרם ביבנה השתנה, אבל התוכן הפנימי נשאר. כתלמיד נאמן לרבו, מנחיל ראש הישיבה שליט"א את הירושה שירש לשים את התורה במרכז. תורה נטו - תורה בעיון, תורה בבקיאות, תורה לכל מקצועותיה; הלכה, מוסר, מחשבה, תנ"ך [שהעיסוק בהם תפס תאוצה]. מזה יצאו לא רק רבנים וכלי קודש, אלא גם מי שאין תורתו עיסוקו - אבל הוא נשאר בן תורה.


נקודה אחרונה שנובעת ממה שנזכר לעיל. מרן רה"י זצ"ל התאמץ בכל כוחו, והצליח להחדיר בנו את ההרגשה שאנחנו, עם כל השוני, מהווים חלק מעולם הישיבות הכללי. לא היה רחוק שישיבות ההסדר היו מוצאות עצמן מחוץ למסגרת של הישיבות. [כך לצערנו חושבים עלינו רבים מבני הישיבות האחרות] אנחנו ב"ה לא מרגישים כך. אנחנו בני ישיבה ובני תורה לא פחות מבחורי ישיבה בחברון ובפוניבז'. [גם החסידות עמדה על סף הדחיה מהיהדות הרבנית, וב"ה כיום אין להעלות על הדעת - דת בלא חסידות].


לא מיצינו את הנושא ששרטטנו, רק קו אחד [אולי מרכזי] לדמותו של מרן רה"י זצ"ל, וממילא לדרכה של ישיבתנו האהובה והנערצת.


(פורסם באשכולות 370 - ויקהל תשע"ו)

 

 

השיעור ניתן בכ"ג אדר תשע"ו

קוד השיעור: 6979

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לדרכה של הישיבה | לבושי כבוד של מרן רה"י זצ"ל (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע K
הרב בנימין בארי
הרב בנימין בארי
ע 2
הרב בנימין בארי
הרב בנימין בארי
ע 2
הרב בנימין אייזנר
הרב בנימין אייזנר
ע 2
הרב בנימין אייזנר
הרב בנימין אייזנר
ע 2
הרב בנימין אייזנר
הרב בנימין אייזנר
ע 2