Eshcolot 372 # Vayikra 5776

אשכולות 372 # ויקרא - זכור תשע"ו

(עלון אשכולות)

תוכן העלון:


מגל י-ה / ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א
עבודה Работа / ר' משה יעקב גמליאל
בדין משלוח מנות / הרב אופיר שירה
תהילתי יספרו! / ינון אברמשוילי (ה')
כפל פניו של פורים / אריאל נעמן (ה')
מרדכי היהודי / מלאכי גוטמן (ד')
הצבא היהודי בפורים / יעקב יהודה פלדמן (ד')
איש האמונה / נריה יעקב (ב')


להורדה - לחצו על העלון


 


 


 

 

 

השיעור ניתן בח' אדר שני תשע"ו

קוד השיעור: 7041

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת ויקרא - זכור (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע