Eshcolot 382 # Shlach 5776

אשכולות 382 # שלח תשע"ו

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


עבד לא תמיד נשאר עבד
יצחק שנלר (ג')


מעמדו של ריש לקיש כלפי רבי יוחנן - רב או חברותא? | מכות יד ע"ב
יעקב פלדמן


חידוש מצות פתיל תכלת בימינו | חלק א'
ר' יצחק אמסלם


'ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת'
יונה הילר (ב')


המלכות בישראל | חלק ב'
אסף משניות (ה')


 

 

 

השיעור ניתן בי"ח סיון תשע"ו

קוד השיעור: 7094

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת שלח (זמן קיץ תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: