Eshcolot 383 # Korach 5776

אשכולות 383 # קרח תשע"ו

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


על הקרחות | אורות, ישראל ותחייתו, עמ' לג-לד
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


כוחו של מנהיג
הרב נתנאל שושן


רבי עקיבא וחבריו | מכות כד ע"ב
חגי סבג (ד')


חידוש מצות פתיל תכלת בימינו | חלק ב'
ר' יצחק אמסלם


המלכות בישראל | חלק ג'
אסף משניות (ה')


גם בית מלא ספרים - חייב במזוזה!
ינון אברמשוילי (ה')

 

 

השיעור ניתן בכ"ה סיון תשע"ו

קוד השיעור: 7095

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת קרח (זמן קיץ תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע
(עלון אשכולות)
(עלון אשכולות)
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
E
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע