ישיבת כרם ביבנה

שיעור ליום הכיפורים

הרב מאיר מאזוז

תקציר השיעור:
הרב הסביר פשט בתפילתו של כהן גדול ביום הכיפורים "אם שחונה תהא גשומה" (תענית כד) לעומת דברי רשב''ם במסכת בבא בתרא, שכתב שהיה מתפלל שתהיה שחונה וגשומה - אם תחילתה חמה, שתהיה קרה, ואם להיפך - שתהיה חמה. הרב הוכיח מכמה מקומות שרש''י מבאר דברי הגמ' לפי 'סילוק הדעת' ('הוה אמינא'), אבל רשב''ם הבין את סוגיית תענית באופן אחר. לאחר מכן עבר הרב לדבר על מחלוקת הגאונים ורבינו תם בעניין השקיעה וצאת הכוכבים, והאריך להוכיח שבארץ ישראל שיטת ר''ת נוגדת את המציאות, והשו''ע כתב דבריו להלכה ולא למעשה. מכל מקום בתורת חומרא יש לנהוג כר''ת (ולא להקל), כיוון שהגר''ע יוסף החמיר כמותו. הרב הדגיש במשך השיעור שבכל דבר יש ללכת על פי האמת והשכל הישר, ולא לתעות בדרכים עקלקלות. בסוף השיעור הרב אמר שלקראת יום הכיפורים על האדם להביט בגדלות הבורא ובמעשיו הנפלאים, הן בבריאה והן בגוף האדם, ויצא חוצץ כנגד שיטת האבולוציה הכפרנית. הרב סיים את שיעורו בברכה לכל תלמידי הישיבה ולכל עם ישראל, שתהא שנת שלום שלוה השקט ובטח, וכדרכו תיבל בפרפרת נאה: "וישבתם בטח" - גימטריא תשע''ז.

 

 

השיעור ניתן בז' תשרי תשע"ז

קוד השיעור: 7327

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעור ליום הכיפורים - בביאור תפילת כהן גדול בקודש הקדשים, שיטת ר"ת בעניין השקיעה ועוד
(זמן אלול תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע K
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע K
הרב בן-ציון אלגזי
הרב בן-ציון אלגזי
ע 2
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K