Eshcolot 397 # Vayeira 5777

אשכולות 397 # וירא תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


הברכה הכפולה
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


שינוי רשות
משה יעקב גמליאל


'בדרכי האבות'
הרב יצחק לוי שליט"א


האדם הגדול
הרב עומרי ישראל קראוס שליט"א


בשר בחלב אצל אברהם אבינו
עוז כפיר ודניאל פיטרו (א')


'והא-להים ניסה את אברהם'
יצחק שוקרון (א')


מה עניין צחוקה של שרה אצל אברהם
אסף אליעזר ספייב (א')


'גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה'
יעקב וולף (ד')


'אם נא מצאתי חן בעיניך' - לדרכו של הרמב"ם
ניצן מנדלבליט (ד')


הלכות חדר האוכל - המשך
ר' איתן גרתי

 

 

השיעור ניתן בט"ז חשון תשע"ז

קוד השיעור: 7340

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת וירא (זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע