'עד כי יבוא שילֹה' - מלך המשיח

'עד כי יבוא שילֹה' - מלך המשיח

הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה


"המספד בירושלים", כך קרא הרב קוק זצ"ל למאמר שכתב אחר שנשא דברי הספד לזכרו של ד"ר הרצל ז"ל, ובו שטח את השקפתו בדבר היחס בין הגוף ונשמת האומה. הדברים יפים גם לדורנו, וננסה לתמצתם.


את הפסוק בזכריה "ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדדרימון בבקעת מגידון", תרגם יונתן בן עוזיאל: "כמספד אחאב שהרגו הדדרימון, וכמספד יאשיהו שהרגו פרעה נכו בבקעת מגידו". ארץ ישראל נזדעזעה ויונתן בן עוזיאל התנצל ואמר שעשה זאת כדי שלא תרבה מחלוקת בישראל.


חז"ל אמרו שהספד זה יהיה על משיח בן יוסף שייהרג, והשאלה מדוע אנו זקוקים לשני משיחים, בן יוסף ובן דוד? מסביר הרב, שכשם שהאדם מורכב משני יסודות, הגוף והנשמה, ויש באדם שתי מערכות, האחת באה לחזק את כוחות הגוף, והשנייה פועלת לשכלולה של הנשמה. תכלית השלמות שכל אחת תדע להעריך את השנייה, ושא"א לה מבלעדיה. אלא שהגוף חייב לדעת שהנשמה בראש.


גם באומה ישנם כוחות הדואגים לבניין הלאומי, וישנם הפועלים לחיזוקה של הנשמה הלאומית. מטרת שניהם היא לבנות אומה חזקה שיש לה נשמה בריאה, והיא זו המובילה. מלכתחילה הוכנו שני הכוחות בשני שבטים. יהודה הוא הממונה על נשמת האומה, והוא נשלח להקים במצרים בית מדרש, ואילו יוסף אחראי על הצד הכלכלי, ולכך נשלח למצרים. שני הכוחות אמורים להתאחד בסופו של דבר בדוד, שהיה "אדמוני עם יפה עיניים", שהרג במלחמות, אך עפ"י הנחיית הסנהדרין. כך פירשו חז"ל.


לאחר תקופת דוד נחלקה הממלכה. ירבעם שהיה משבט יוסף נפרד מיהודה. "תפסו הקב"ה לירבעם בבגדו ואמר לו: חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן", היינו נבנה יחד את בית ישראל. אך על השאלה "מי בראש"? באה התשובה כמובן "בן ישי בראש". וסירב ירבעם. ומאז חלוק בית ישראל. ישנן מפלגות הפועלות לצד הלאומיות, ומזלזלות בענייני התורה. ויש הדבקים בתורה ואין להם כל עניין בלאומיות.


שני הקצוות התממשו בדמותם של אחאב ויאשיהו. אחאב אהב את האומה ובנה את ארץ ישראל, אך הפנה עורף לתורה. יאשיהו היה דבק בתורה אך זלזל בצד הלאומי. כשנהרגו היה האבל על כל אחד רק מצד המחנה שלו. אמנם כשימות משיח בן יוסף, יגרום הדבר לזעזוע גדול באומה, ויבינו את גודל הטעות כשזלזלו אחד בשני, וע"כ יהיה המספד עליו גדול כמספד "הדדרימון בבקעת מגידון" – אחאב שנהרג ע"י בן הדד, ויאשיהו שנהרג בבקעת מגידו. אין להקדים את המאוחר, ולנסות לאחד הכוחות לפני הזמן, משום כך הוסתרו הדברים, אך יונתן בן עוזיאל סבר שזה שורש המחלוקות בישראל, וע"כ גילה את הסוד.(פורסם באשכולות 405 # פרשת ויחי תשע"ז)

 

 

השיעור ניתן בי"ד טבת תשע"ז

קוד השיעור: 7442

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמרים מתורת הראי"ה - לפרשת ויחי
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
ר' נתנאל שושן
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע