Eshcolot 426 # Balak 5777

אשכולות 426 # בלק תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל
סגן רה"י, הרב אהרן פרידמן שליט"א


בדרך שאדם רוצה לילך - מוליכין אותו
שי ישראל כהן מצליח (ה')


שני כתובים הבאים כאחד
חגי סבג (ה')


חשיבות לימוד התנ"ך | חלק ב'
מלאכי גוטמן (ה')


עין טובה
יעקב אליאס (א')


אמירה לגוי בהדלקת מכשיר חשמלי בשבת - חלק ג'
ר' איתן גרתי


בלק, מואב ובלעם
יעב"ץ

 

 

השיעור ניתן בי"ג תמוז תשע"ז

קוד השיעור: 7613

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת בלק
(זמן קיץ תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע