Eshcolot 431 # Ki Tetze 5777

אשכולות 431 # כי תצא תשע"ז

(עלון אשכולות)

תוכן העלון:


קן ציפור
נשיא הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


'כי תצא למלחמה' - בנשים הכתוב מדבר?
אורי רוזנבלט


'שנים שדנו' - רבי אבהו, שמואל ומה שביניהם
יעקב עמיחי סופר (ה')


אבידת אחיך
ר' ישראל כהן


הריגת מעופפים וצידתם בשבת
ר' איתן גרתי


ה' מֶלֶך ה' מָלָך ה' ימלוך
יעב"ץ

 

 

השיעור ניתן בי' אלול תשע"ז

קוד השיעור: 7689

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת כי תצא
(זמן אלול תשעז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב צבי צרפתי
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע