Eshcolot 432 # Ki Tavo 5777

אשכולות 432 # כי תבוא תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


'עשיתי ככל אשר צויתני'
נשיא הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


'אשר לא יקים'
ניצן מנדלבליט (ה')


גדרם של המנהגים
ר' דניאל סגרון


ה' הוא הא-להים
ר' דניאל ידיד-ציון


החֻקִּים והמשפטים והמצוה
יעב"ץ


 

 

 

השיעור ניתן בי"ז אלול תשע"ז

קוד השיעור: 7690

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת כי תבוא
(זמן אלול תשעז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב חנן פורת ז"ל
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע