Eshcolot 434 # Esh434_RoshHashana Haazinu 5778

אשכולות 434 # ראש השנה - האזינו תשע"ח

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


עוברים כמו חיילים
ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן שליט"א


'יצב גבולות עמים למספר בני ישראל'
נשיא הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


ישמחו במלכותך
הרב משה סתיו שליט"א


אגוזים בראש השנה
ר' משה יעקב גמליאל


'צור ילדך תשי ותשכח אל מחוללך'
ר' נדב בראל


מהלכות יום הכיפורים
ר' איתן גרתי


ומשעבדין את לִבם
יעב"ץ

 

 

השיעור ניתן בכ"ט אלול תשע"ז

קוד השיעור: 7692

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לראש השנה ולפרשת האזינו
(זמן אלול תשעז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: