Eshcolot 456 # Vayikra 5778

אשכולות 456 # ויקרא תשע"ח

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


עולת חודש בחודשו
מלאכי גוטמן


זכירת יציאת מצרים
הרב נתנאל שושן


שני מרכיבי הפסיקה
הרב דניאל סגרון


מהלכות ליל הסדר - ב'
ר' איתן גרתי


'מדו בד'
יעב"ץ


שאלות על הפרשה
ר' דניאל בוחבוט

 

 

השיעור ניתן בכ"ז אדר תשע"ח

קוד השיעור: 7981

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת ויקרא
(זמן חורף תשעח)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע