אברהם העברי מול עפרון החתי – מלחמת תרבות

אברהם העברי מול עפרון החתי – מלחמת תרבות

הרב יצחק דעי

 


עם תחילת הפרשה אנו נפגשים במשא ומתן מפרך שמתקיים בין אברהם אבינו לבין עפרון החיתי. אברהם רוצה לקבור את שרה במערת המכפלה, לשם כך הוא פונה לאנשי חת הנמצאים בחברון ומבקש דווקא את החלקה הספציפית אשר לעפרון. בשלב זה, עפרון נכנס לתמונה, ומתחיל דו - שיח לא מובן בינו לבין אברהם: בתחילה אברהם מבקש לקנות את המקום, עפרון אומר לו שלרוב חשיבותו הוא מוכן לתת לו את המקום בחינם, אברהם מפציר בו ואז הוא מסכים, אך המחיר שהוא דורש הוא אסטרונומי!


מה פשר התנהגותו של עפרון?


חז"ל מבארים שעפרון לא היה מנהיגם של בני חת, ורק באותו היום מינוהו לראש עליהם, עקב הזדקקותו של אברהם אליו.


עפ"י הזוהר הקדוש נחשפים כמה פרטים מעניינים שמתווספים לסיפור, השופכים אור על פרשיה תמוהה זו.


לפי הזוהר - עפרון היה אדם מאד שוּלי בעיני אנשי חת, והחלקה שלו הייתה חלקה בזויה ומאוסה בעיני כולם וגם בעיניו. כאשר בא אברהם ומבקש לשוחח עם עפרון "ופגעו לי בעפרון בן צוחר",  חלה תפנית בכל היחס אליו, הוא הופך בִּן רגע להיות אדם חשוב. מדוע חלקה זו הייתה מאוסה בעיני עפרון ומה גרם לשינוי ביחס אליה?


אברהם העברי עומד מעבר אחד וכל העולם כולו מן העבר השני, הוא מפיץ את ההכרה שיש מנהיג לבירה. כשהוא נפגש עם אנשי חת, יש כאן התנגשות בין שתי תרבויות שונות. אנשי חת מאסו בחלקת הקבר של עפרון, כי בחלקה זו טמונים אדם וחוה, האנשים העתיקים וה"פרימיטיביים", שאין להם ולקידמה שום קשר. מי שמחזיק בחלקה זו נחשב מיושן וחשוך, וראוי לדחוק אותו אל הפינה ולא לתת לו ביטוי כלל. הדעה השלטת והרווחת בקרב בני חת היא שיש לטשטש את הקשר אל הדורות הקודמים, בדומה לדור הפלגה שרצו "לעשות להם שם". אברהם מציג תזה אחרת - דווקא מתוך חיבור אל הקדמונים - אל יצירי כפיו של הקב"ה, אנחנו מתקשרים יותר אל הטוב ואל השלם.


עפרון רוצה להיפטר מ"קופת השרצים" הזו שדחקה אותו אל שולי החברה, והוא מוכן לתיתהּ לאברהם בחינם.


כאן אברהם יוצר מהפך: הוא מראה לעפרון ולאנשי המקום מה נורא המקום הזה, קבורים כאן יצירי כפיו של הקב"ה, הוא מעניק חשיבות עליונה למערת המכפלה, ומביא את עפרון ואת אנשיו להכרה שאין לקדמה ולהתפתחות שום ערך ללא הקישור למי שהיה לפנינו. אדרבה, מתוך המשכיות וקישור אל קדמונינו ניתן לפתח דברים חדשים. לאחר שעפרון שומע את הגישה הזו, הוא מבין איזה אוצר גדול נפל בחלקו – ומיד דורש עליו מחיר גבוה. השינוי בתפיסה הוביל לשינוי ביחס אל שדה המכפלה וממילא לעלייה דרמטית בשוויה הממוני.


 

 

 

קוד השיעור: 8830

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע