זמורות

תוכן העלון:

ספירת העומר – דברים שמבינים בעיקר בצבא
הרב עמרי קראוס שליט"א

מדינה יהודית
אסף משניות (ה')

להיות ביני"ש!
ר' מתן סבג

הכּר את המבקר! # רב"ט בנצי סופר

עדכונים וחידושים

להורדה - לחצו על העלון