זמורות

תוכן העלון:

לוחות ולבבות - על אהבת התורה ועמלה
הרב אהרן פרידמן שליט"א

בין לימוד תורה לשירות בצבא
יעקב אביעד דואני (ה')

יראת ה'
יעקב פלדמן (ד')

ציונות דתית או דתיות ציונית
אביעד בוכריס (ה')

הכּר את המבקר! # רב"ט אליה תמאם

עדכונים וחידושים

להורדה - לחצו על העלון