זמורות

תוכן העלון:

'לתור' כנגד 'לא תתורו'
הרב אורי בצלאל פישר שליט"א

'מוסיפים אמונה' | מאמר תגובה
רס"ן הרב יונתן רובין, רב 'עוצבת הבשן'

משוחררים!!!
ר' תמיר רוצ'ס

'כולם אנשים' – מתי להיות איש?
יוחאי שריקי

הליכה בארץ ישראל
יעקב וולף (ג')

הכּר את המשתחרר! # רב"ט צור בן-יצחק

עידכונים וחידושים

להורדה - לחצו על העלון