את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי

את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי

BackBack to Main Page

By: Rav Avraham Rivlin

רעיון להפטרת בהר

MS Word Download the Shiur

Shiur ID: 2217

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: