זה לפי שאינה שלו וזה לפי שאינה ברשותו

זה לפי שאינה שלו וזה לפי שאינה ברשותו

BackBack to Main Page

By: Rav Michael Rosensweig

בבא מציעא - שיעור עיון כללי
ז. מאי מאי הוי עלה דמסותא

מצורף להדפסה קובץ מראה מקומות לשיעור

שיעור עיון - בבא מציעא ז. (זמן חורף תשעה)

Shiur ID: 6049

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: