פרשגן ויקרא - ערב השקה

פרשגן ויקרא - ערב השקה

BackBack to Main Page

By: Rav Refael Pozen

דברים בהשקת פרשגן ויקרא (זמן חורף תשע"ו)

,

Shiur ID: 6985

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Refael Pozen
Rav Refael Pozen
ע
Rav Refael Pozen
Rav Refael Pozen
ע
Rav Refael Pozen
Rav Refael Pozen
ע
Rav Refael Pozen
Rav Refael Pozen
ע
Rav Refael Pozen
Rav Refael Pozen
ע
Rav Refael Pozen
Rav Refael Pozen
ע
Rav Refael Pozen
Rav Refael Pozen
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
הרב סיני אדלר
ע
הדיין הרב יצחק ברגר
ע
הרב יוסי שריד
ע
הרב ישעיהו הדרי
ע
הרב ד"ר מאיר רפלד
ע
הרב יונתן פוזן
ע