הלכות דפנות הסוכה

הלכות דפנות הסוכה

BackBack to Main Page

By: Rav Efraim Rubinstein

הלכות המועדים
הלכות סוכה - דפנות הסוכה

הלכות המועדים: הלכות סוכה - דפנות הסוכה (זמן אלול תשע"ו)

Shiur ID: 7277

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: