תנאי בפדיון הבן

תנאי בפדיון הבן

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

קידושין - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:
קידושין ח. דתניא עגל זה לפדיון בני וכו'
רמ"א שו"ע יו"ד סימן ש"ה סעיף י
הגהות רעק"א שם
כתובות עד. מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן וכו' תוד"ה תנאי

קידושין - שיעור עיון כללי
(זמן קיץ תשע"ז)

Shiur ID: 7642

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: