הכנסת ספר תורה משפחת מכבי

הכנסת ספר תורה משפחת מכבי

BackBack to Main Page

By: Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva

יום הכנה למתן תורה - הכנסת ספר תורה משפחת מכבי

דברים בסעודת המצוה והענקת תעודת הערכה למר משה מכבי

יום הכנה למתן תורה - הכנסת ספר תורה משפחת מכבי - דברים בסעודת המצוה
(זמן קיץ תשעח)

Shiur ID: 8103

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: