שבועת העדות אינה נוהגת אלא בראוין להעיד לה

שבועת העדות אינה נוהגת אלא בראוין להעיד לה

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מראה מקומות לשיעור

שבועות ל.. מתני. שבועת העדות... ואינה נוהגת אלא בראוין להעיד בפני בית דין. -
עיין שו"ת רעק"א סימן קע"ט ד"ה ומה דכתב הרמב"ם. -
שבועות לא. ראוין להעיד וכו' ... לאפוקי מלך ... לאפוקי משחק בקוביא... וכו'. - -
שבועות לה. ת"ר אמר לשנים משביע אני עליכם וכו'. -
עיין תומים סוף סימן ל"ו בעניין פסולי דרבנן האם גם עליהם נאמר הדין נמצא אחד מהם קרוב או פסול.

מסכת שבועות ל. - שיעור עיון כללי (זמן קיץ תשעד)

Shiur ID: 8647

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: