כבוד התורה וכבוד הבריות

כבוד התורה וכבוד הבריות

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מראה מקומות לשיעור:
שבועות ל: האי צורבא מרבנן דידע בסהדותא ... מצא שק או קופה וכו'
רמב"ם הל' עדות פרק א', הלכה ב
רמב"ם הל' גזילה ואבידה פרק א', הלכה יג והלכה יז
ריטב"א שם ד"ה האי צורבא מרבנן דידע בסהדותא

מסכת שבועות ל: - שיעור עיון כללי (זמן קיץ תשעד)

Shiur ID: 8650

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: