ישיבת כרם ביבנה

הודעות

כסלו תשע"ט
 • מזל טוב לדוד קליין לנישואיו עם טליה
חשוון תשע"ט
 • מזל טוב לרב זכריה טובי לנישואי הבן צפניה עם אסתר
 • מזל טוב ליעקב שנרב לנישואי הבן גלעד עם אמונה
 • תנחומים לאברהם שמידט (תשנ"ז) בפטירת האם אמונה
 • לרב אברהם דהן לבר המצוה של בנו נהוראי אשר
 • תנחומים לעו"ד אלעד סטופל (מחזור תשנ"ז) בפטירת אימו פנינה
 • תנחומים לרב רפאל שלמה דייכובסקי בפטירת אחותו פנינה סטופל
 • מזל טוב לרב אברהם מאיר לבר המצוה של בנו אלישיב
 • מזל טוב לאריה ברדנשטיין להולדת הבן ישראל צבי
 • מזל טוב לרב אליאב ויזל להולדת הנכדים
 • מזל טוב לנשיא הישיבה, הרב מרדכי גרינברג לנישואי הנכדה שירה
 • מזל טוב לאברהם חלמיש לנישואיו עם שירה
 • מזל טוב לר' נועם לווי להולדת הבן יהושע ישעיה
 • תנחומים לרב יעקב שכנר בפטירת אמו מלכה
 • מזל טוב לבניה אשר כהן לנישואיו עם ספיר
 • מזל טוב ליחזקאל אהרוני להולדת הבן
 • מזל טוב לרב ליאור אליאסי להולדת הבן
 • מזל טוב לאדיר כהן לנישואיו
 • מזל טוב למשה בן שמחון להולדת הבן
 • מזל טוב לרועי סלאב להולדת הבן
 • מזל טוב לרב אפרים רובינשטיין להולדת הנכד
 • מזל טוב לרב אברהם ריבלין להולדת הנינה
 • מזל טוב לד"ר חגי בן ארצי לנישואי הבת תמר
 • מזל טוב לאלדד מויאל להולדת הבן
 • מזל טוב לשלום שמעוני להולדת הבן
 • תנחומים למשפחת אפרים מוס ז"ל (מחזור תשנ"ז)
 • תנחומים לרב יוסף אפרתי שליט"א (מחזור תשל"א) בפטירת בנו שלומי ז"ל
 • תנחומים למשה קופר (מחזור תשנ"ח) בפטירת אחיו שלמה זלמן קופר ז"ל
תשרי תשע"ט
 • מזל טוב לרב שמשון קליין לנישואי בתו שירה עם נתנאל יוסיפאן
 • מזל טוב לאלירם בוהרון לנישואיו עם הדס
 • מזל טוב לבן ציון מן להולדת הבת שחר קיילה
 • מזל טוב לרב ישי סופר להולדת הנכד נריה
 • מזל טוב לר' בן ציון סופר להולדת הבן נריה
 • מזל טוב לרב עובדיה מואיסייב להולדת התאומים יוסף חיים וישי
 • מזל טוב לרב זכריה טובי להולדת הנכדה עדי