ספרי הישיבה

עיוני הפטרה (2 כרכים)

שיחות על הפטרות

המחיר כולל משלוח, ניתן להשיג במחיר מוזל במשרדי הישיבה.
ניתן גם להשיג אצל הרב המחבר רח' ניסנבאום 12, קרית משה, ירושלים 052-6164-206

הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
מאת: הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
לספרים נוספים של הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
עיוני הפטרה (2 כרכים)