ישיבת כרם ביבנה

בדין עונשין ממון מן הדין

הרב דוד קב

עיין תוס' בבא קמא ב ע"א ד"ה ולא זה וזה
וקצת קשה דמשמע וכו'
גליון הש"ס שם ובמכלתין תניא
ועיין תוס' ד ע"ב ד"ה ועדים זוממין
ע"ש דעת הר"י
ועייין רש"ש שם על התוס'.
עיין בגר"ח סטנסיל בשם הגרי"ז על הגמ' ב"ק טו ע"א והמית איש או אשה וכו

 

 

השיעור ניתן בי"ד אלול תש"ע

קוד השיעור: 4665

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

השיעור ניתן בתאריך יד אלול תשע

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: