ישיבת כרם ביבנה

מדוע ר' יהודה בן בתירא לא עלה לרגל

הרב דוד קב

כולל דברי הספד לרבנית ברכה קב ע"ה (מדקה 52:30~)


מראה מקומות לשיעור:
פסחים ג: "ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים וכו'"
תוספות ד"ה "מאליה מי קספו לך", ובהגהה שם על התוס' מהמשנה למלך.
רמב"ם פ"א מהלכות קרבן פסח ה"א -  "מצות עשה לשרוף הפסח וכו'" ובמשנה למלך שם
צל"ח על התוס' הנ"ל
אור חדש על התוס' הנ"ל - למי שאין לו קרקע פטור גם מקרבן פסח.
פסחים ח: "איתמר א"ר אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן וכו'".

 

 

השיעור ניתן בב' כסלו תשע"ד

קוד השיעור: 5668

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

פסחים ג: - שיעור עיון כללי # כולל דברי הספד לרבנית ברכה קב ע"ה (זמן חורף תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: