ישיבת כרם ביבנה

חסידיש # פרשת לך לך

הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
חסידיש
מרן ראש הישיבה


א. לך לך - לעצמך, לעצמיותך.
אין אדם נדרש לעשות למעלה מכוחותיו, אבל נדרש להיות הוא עצמו. אמר ר' זושא: לא ישאלו אותי מדוע לא היית כבעש"ט, אך כן ישאלו מדוע לא היית זושא.

ב. "את ברע מלך סדום".
שאל המלמד את יונתן אייבשיץ בהיותו ב"חיידר". מה שמו של מלך סדום? ענה לו: כתוב בתורה "ברע מלך סדום". שאל שוב: א"כ למה נאמר בפ' הקטורת "מלח סדומית רבע"? ענה לו הילד: ברע ורבע - חד המה. אלא שאחר שנהפכה סדום, נתהפך גם שמו.
ג. "הבט נא השמימה וספור הכוכבים. ויאמר לו כה יהיה זרעך".
הכוכבים מלמטה נראים קטנים, אך למעלה הם באמת גדולים מאוד. כך ישראל - למטה נראים קטנים, אך בשמים חשובים הם מאוד.
ד. "והוא יהיה פרא אדם".
לפי חוקי הדקדוק שם התואר בא תמיד אחרי שם העצם. "אדם חכם". "אדם גדול". אך כאן "פרא אדם". העצם הוא פרא, ורק התואר הוא אדם.
ה. "ולישמעאל שמעתיך...שנים עשר נשיאים יוליד".
פירש"י: כעננים יכלו כמו נשיאים ורוח.
"שנים עשר נשיאים" ר"ת - עשן. כעשן תכלה.


ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א שולח מדי ערב שבת וחג לתלמידינו המשרתים בצה"ל, לבוגרים ועוד, כמה 'ווראטים' חסידיים על הפרשה/חג. 

 

 

השיעור ניתן בז' חשון תשע"ה

קוד השיעור: 5791

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
ר' ישי רוזנבלט
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע K