ישיבת כרם ביבנה

חשיד אממונא חשיד אשבועתא

הרב דוד קב

בבא מציעא - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור

בבא מציעא ג.: - אמר רבה מפני מה אמרה תורה ... אבל העדאת עדים דליכא למימר הכי אימא לא
רש"י, ותוספות ד"ה בכוליה בעי.
רקע"א - דרוש וחידוש, שם, בא"ד וכן בנסכא
בית הלוי - חלק ג', ל"ז אות ו'

 

 

השיעור ניתן בג' כסלו תשע"ה

קוד השיעור: 5876

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בבא מציעא - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב דוד קב
הרב דוד קב
E
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K