Mesirut Nefesh

מסירות נפש למלחמה ולתורה

הרב משה אמסלם


שיחה לימי החנוכה
במדרש נאמר ששבט לוי הוא זה שיכול לעמוד כנגד מלכות יון - במה כוחו ומה ביאור דברי חז"ל?

 

 

השיעור ניתן בכ"ה כסלו תשע"ה

קוד השיעור: 5972

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיחה לימי החנוכה (זמן חורף תשע"ה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע