ולדרוש להו דאונס שרי

ולדרוש להו דאונס שרי

הרב דוד קב


כתובות - שיעור עיון כללי


מראה מקומות לשיעור:
כתובות ג: ולידרוש להו דאונס שרי
סנהדרין עד: - תוספות ד"ה והא אסתר פרהסיא הוי במה שמתרץ - וי"ל וכו'
חידושי ר' חיים הלוי  הלכות יסודי תורה (ה' א'), ד"ה וי"ל
שו"ע יו"ד סימן קנ"ז גליון מהרש"א שם מהו הדין בעלתה טינה בליבה

 

 

השיעור ניתן בז' חשון תשע"ו

קוד השיעור: 6649

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

כתובות ג: - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע